TRIANON

 

Előadások

 

TRIANON A MAGYARSÁG TUDATVILÁGÁBAN

(2002. augusztus 31.)

* Utasi Jenő üdvözlő szavai

* Hódi Sándor: Történelmi traumák a magyarság kollektív tudatában

* Csapó Endre: Trianon politikai gyökerei 

* Domonkos László: Mag hó alatt

* Gaál György: Délvidék (Vajdaság) Trianonban

* Bakos István: Trianon kényszerzubbonyában

* Bakos István: Haza, a magasban

* Raffay Ernő: Nagy-Románia születése. Románia nemzetiségi politikája 1920-ig

* Raffay Ernő: Nagy-Románia megteremtése (1918-1920)

* Szloboda János: Hogyan szanálni Trianont

* Hódi Éva könyvismertetője. Nyolcvan év kisebbségben

* Vicei Károly: Trianonról felszabadultan (Sajtóvisszhang)

* Szokolai Zsuzsa: Hiteles tanúk hiteles vallomása

* Kovács Nándor: A kiüresedő nemzettudat veszélye

* Bakos István: Magyar Körkép (Sajtóvisszhang)