Trianon

 Bakos István

Magyar Körkép

Trianon a magyarság tudatvilágában címmel 2002. augusztus 31-én szombaton rendezte a Széchenyi István Stratégiakutató és Fejlesztési Intézet a Délvidék első Trianon konferenciáját Tóthfaluban (Totovo Selo) a LOGOS – Magyar Szellemi Műhelyében. A tanácskozáson házigazdánk Utasi Jenő atya köszöntője után, Dr. Hódi Sándor az Intézet igazgatója: Történelmi traumák a magyarság tudatvilágában címmel bevezető előadást tartott. Ezt követően Csapó Endre az Ausztráliai Magyar Élet főszerkesztője, Domonkos László a Duna TV szerkesztője, Deák György (szerk. megjegyzés: Gaál György) vajdasági történész és Bakos István a Bethlen Alapítvány kuratóriumi elnökének előadása hangzott el. E tanácskozáson Hódi Sándor és felesége Hódi Éva egy, a maga nemében páratlan kötetet mutatott be, amely válogatás az MVSZ Jugoszláviai Országos Tanácsa 80 év kisebbségben című pályázatára beérkezett munkákból. A LOGOS Kiadónál most megjelent kitűnő könyv a továbbélő Trianont mutatja be vallomásokban, a délvidéki magyarság XX. századi történelmét, a megélt és megszenvedett valóságot.

(Internet, Magyar Körkép, 2002. szeptember 5.)