Trianon

Bakos István

Haza, a magasban

Magyar nemzetismeret I-II. tankönyv

A magyar nemzetismereti tankönyv - amely az Oktatási Minisztérium pályázatán első díjat nyert - a nyugati világ országaiban, szórványban élő nemzettársaink, a magyarul tudó és tanuló tíz éven felüli diákok és tanítóik számára készült. Az ő tanulmányaikat kiegészítő magyarságismereti alapozásnak szánjuk e munkát, amelyből - diákjaik tudásszintjét (és a tantervi követelményeket) figyelembe véve - tanári segédlettel összeállítható a nyelvet különböző szinten, jobban, vagy kevésbé jól beszélők, a középhaladók, a magyar érettségire készülők (kötelező és szabadon választható) tananyaga is.

A magyar nyelv, illetve a magyarságismeret oktatása csakis akkor lehet eredményes, ha meg tudjuk győzni gyermekeinket arról, hogy saját érdekükben áll magyarságuk megtartása. Két kultúrában otthon lenni a világon ugyanis olyan adottság, amelynek birtokában sokkal jobban megállhatják helyüket az életben, mint azok, akik csupán egyetlen kultúra szellemében nevelkednek. Ez a tankönyv vonzóvá, barátságossá teszi az ismerkedést a magyar kultúrával, a magyar múlttal, a magyar tájjal, nyelvvel, és a nyereség érzését kelti a tanulókban.

A színes képanyagban és illusztrációkban gazdag kiadvány két kötetes, de egységes egészet alkot. Áttekintést ad a magyar őstörténet rejtelmeitől a nemzeti tulajdonságok és jelképek világáig; a Kárpát-medence magyar népének és tájainak bemutatásától, a Föld déli féltekéjén vagy Észak-Amerikában és Nyugat- Európában élő magyarokig; a sok kis fejezetben tárgyalt magyar történelemtől, a világhírű művészek, tudósok és sportolók nemzeti panteonjáig, a magyar nyelv és az irodalmi művek szépségeitől, legjelesebb alkotóink portréjáig.

Arra törekedtünk, hogy a magyarságismeret tantárgyban megfelelő színvonalon specifikusan magyar vonatkozású ismereteket adjunk, illetve arra, hogy a külhoni iskolákban szerzett tudás kiegészítéseként alakítsuk a tanulók magyarságképét. Mivel rendkívül vegyes formák között, különféle iskolákban, illetve eltérő szintű magyar nyelvtudással tanulnak majd e könyvből a külhoni magyar diákok, igyekeztünk világosan fogalmazni - olykor magyarázni -, a fejezeteket jól tagolni, s rengeteg színes képpel, térképpel segíteni a megértést, az eligazodást.

Az Illyés-centenárium évében - az ő szellemi üzenetét hordozó címmel - megjelent hiánypótló tankönyv jól használható a Kárpát-medencei magyar szórványok és a külföldi egyetemek magyar oktatásában, valamint a hazai iskolákban is, mivel tartalmazza az alapfokú oktatási kerettanterv hon- és népismeret tananyaga B változatának tantervi követelményeit.

A tankönyv szerzői: Alföldy Jenő, Bakos István, Hámori Péter, Kiss Gy. Csaba.