Írta: Hódi Sándor

Mi fán terem a nemzetstratégia?

 

Stratégiai füzetek 6.

188. o.

Széchenyi István Stratégiakutató és Fejlesztési Intézet - Vajdasági Magyar Művelődési Intézet.

Tóthfalu-Zenta, 2007.

 

 

Napjainkban a népek soha nem tapasztalt mozgása figyelhető meg, amelynek során újfajta egyesülési törekvések és megosztottságok jönnek létre. Amilyen erős a nemzeti önrendelkezésre irányuló törekvés, olyan nagy a nemzeti szuverenitás feladására irányuló gazdasági és politikai nyomás is. Az egymásnak ellentmondó eszmék, a fejekben levő zűrzavar következtében soha nem volt még ennyi identitászavarral küszködő ember.

Anyagi, szellemi és létszámbeli gyarapodást mindegyik nép csak önmagától remélhet. Közös fellépés, nemzetstratégia hiányában az Unió nem oldotta meg a problémáinkat helyettük. Maradtak a görcsök, a cselekvésképtelenség, a hontalanság, a megalázó kisebbrendűségi érzés. Az okokat a nemzettudat károsodásában kell keresnünk, ami fogva tart bennünket.

Az alábbi írások nemzettudatunk állapotát – lelkületünket, gyötrelmeinket – veszik górcső egy gondolkodásbeli paradigmaváltás, egy új szinten létrejövő nemzeti konszenzus reményében.

 

 

 

TARTALOM

Címoldalak

Bevezetés

Tézisek egy új nemzeteszményhez (9-26)

Kétharmados vagy teljes nemzeti összefogás (27-35)

Népünk legfőbb gondja mentális természetű (37-42)

A magyarság szellemi, lelki állapotáról (43-63)

Állampolgárság vagy státustörvény? (65-70)

Tézisek az államszerződésekről (71-74)

A magyar pokol (75-84)

Az évezred búcsúztatója (85-88)

A kisebbségi önszerveződés esélyei (89-100)

Mi fán terem a nemzetstratégia? (101-138)

Miért nem látjuk előre a társadalmi változásokat? (139-159)

Önáltatás nélkül - ott is, itt is. (161-165)

Zavargások Magyarországon (167-172)

Nemzeti imázs (173-177)

A magyarországi közállapotokról (179-180)

A kötetben szereplő írások első megjelenési helye (181-182)

Részletes tartalomjegyzék

CIP