VOLT EGYSZER EGY ORSZÁG

Jugoszlávia létrehozása és széthullása

 

Szerkesztette, a bevezető fejezetet és a zárszót írta:

HÓDI SÁNDOR

 

Stratégiai füzetek 5.

202 oldal

Széchenyi István Stratégiakutató és Fejlesztési Intézet.

Sorozatszerkesztő: Dr. Hódi Sándor.

Lektor: Dr. Hódi Éva

Nyomdai előkészítés: Dr. Hódi Sándor

Felelős kiadó: Utasi Jenő, Logos, Tóthfalu, 2003.

 

Ez a kiadvány a 2003. június 21-i, Volt egyszer egy ország – Jugoszlávia létrehozása és széthullása c. tanácskozás anyagát tartalmazza.

Sokan azon a véleményen vannak, hogy Jugoszláviát külső erők hozták létre és tartották egybe, amíg érdekeik úgy kívánták. Ez az erőpolitika, mondják, voltaképpen útját állta a történelmi fejlődés természetes rendjének. Mások jobb véleménnyel vannak az egykori Jugoszláviáról, sokáig a világ csodájának tekintettek ódákat zengve Tito államférfiúi nagyságáról, jóllehet – ami a pártállamot, az államrendőrséget és a központi igazgatást illeti –alapvetően ugyanaz a szisztéma jellemezte az országot, mint a többi átkosnak nevezett kommunista diktatúrát.

Bennünket, magyarokat, elsősorban a Trianonban elorzott területek kapcsán érint Jugoszlávia sorsa, valamint annak folytán, hogy helyzetünk az ország megszűnése után is nyílt és megoldatlan kérdés maradt. A helyzet annál is nyugtalanítóbb, mivel tulajdonképpen – súlyának megfelelően – a formálódó közös Európa sem vesz szívesen tudomást erről a kérdésről, jóllehet az elmúlt évek véres balkáni eseményei mindenkit meggyőzhettek a nemzeti kérdés megoldatlanságából származó feszültségek elhúzódó jelenlétéről és permanens veszélyéről. Jugoszlávia megszűnt ugyan létezni, a probléma megoldása azonban elmaradt.

 

 

TARTALOM

Címoldalak

Utasi Jenő köszöntő szavai (5)

Hódi Sándor: Volt egyszer egy ország (6-14)

Major Nándor: Jugoszlávia létrejötte (15-94)

Jeszenszky Géza: A soknemzetiségű államok végzete, a nemzeti türelmetlenség (95-100)

A. Sajti Enikő: Az impériumváltások hatása a délvidéki magyarok társadalomszerkezetére (101-121)

Major Nándor: Jugoszlávia széthullása (122-147)

Varga Imre: A balkáni válságkezelés (tanulságok, kitörési pontok) (148-163)

Balla Lajos-Laci hozzászólása (164-167)

Matuska Márton hozzászólása (168-169)

Tóth László: Ami az előadásokból kimaradt (170-171)

Balogh Tibor: Teljesebbé tenni (172-174)

Hódi Sándor: Zárszó (175-178)

Sajtóvisszhang (179-192)

Az előadók és hozzászólók listája (193)

Képmellékletek (195-200)