A RÉGIÓK EURÓPÁJA
A Duna-Körös-Maros-Tisza-eurorégió jelene és jövője  

Szerkesztette és a bevezető fejezetet írta:

HÓDI SÁNDOR

 

Stratégiai füzetek 4.

206 oldal

 

Kiadó: Széchenyi István Stratégiakutató és Fejlesztési Intézet.

Sorozatszerkesztő: Dr. Hódi Sándor.

Lektor: Dr. Hódi Éva

Nyomdai előkészítés: Dr. Hódi Sándor

Felelős kiadó: Utasi Jenő, Logos, Tóthfalu, 2003.

Az eurorégiók új lehetőségek és kihívások elé állítják a kisebbségeket. A régió az autonómiát jelenti a centralizált államhatalommal szemben, az önállóság és önrendelkezés egyik fontos lépését a hatalom megosztásában. A regionalizmus döntési jogkört jelent a jövőre nézve tervekben és a pénzek elosztásában, ugyanakkor lehetőséget az olyan politikai gyakorlat felszámolásában, amelyben a kisebbségeket megtűrt, másodrendű polgárokként kezelik.

Mindezek szép gondolatok. De vajon hol tart a régiók Európájának megvalósulása a gyakorlatban? Hányadán állnak a határokkal szétszabdalt etnikai tömbök a határmenti együttműködéssel, a térség integrálásával, a helyi önkormányzatok létrehozásával és az autonómiák megvalósulásával? Milyen új kapcsolatrendszerek jöttek létre a Duna-Körös-Maros-Tisza-eurorégió kialakításával? Vannak-e kézzelfogható eredmények, vagy nem futotta többre hangzatos szavaknál, formális konstrukciónál, alkalmi találkozóknál?

A könyv a Széchenyi István Stratégiakutató Intézet által 2003. április 26-án szervezett tanácskozás anyagának, illetve a vonatkozó dokumentumoknak a közreadásával ezekre a kérdésekre keresi a választ.

 

 

TARTALOM

Címoldalak

Utasi Jenő köszöntő szavai (5)

Hódi Sándor: Kiskapu a fejlett világra (5-17)

Huszár János fölszólalása (18-20)

Egeresi Sándor: Az euróintegráció vajdasági és vajdasági magyar szemmel (21-29)

Jeszenszky Géza: A régiók és autonómiák Európája felé (30-38)

Varga Imre: Szomszédságpolitika - regionális politika (39-52)

Balla Lajos-Laci: Gondolatok a DKMT-eurorégió jelene és jövője c. tanácskozás kapcsán (53-61)

Szecsei Mihály: A szerbiai stratégiai fejlesztési terv regionális fejlesztési vonatkozása (62-74)

Szöllősy Vágó László hozzászólása (75-79)

Bozóki Antal: A nemzeti kisebbségek határon túli kapcsolatai (80-100)

Szloboda János hozzászólása (101-104)

Burány Béla hozzászólása (105-107)

Besenyi Sándor hozzászólása (108-111)

Hódi Sándor: Interetnikai viszonyok a Duna-Maros-Körös-Tisza eurórégióban (112-117)

Dokumentumok. Duna-Körös-Maros-Tisza-eurorégió (121-125)

Európai keretegyezmény a területi önkormányzatok és közigazgatási szervek együttműködéséről (126-195)

Az előadók és hozzászólók listája (196)

A tanácskozás támogatói (197)

Képmellékletek (199-205)

Tartalom (206)