VOLT EGYSZER EGY ORSZÁG

VOLT EGYSZER EGY ORSZÁG

Jugoszlávia létrehozása és széthullása

2003. június 21.

 

 

Előadások

 

* Utasi Jenő köszöntő szavai

* Hódi Sándor: Volt egyszer egy ország

* Major Nándor: Jugoszlávia létrejötte

* Jeszenszky Géza: A soknemzetiségű államok végzete

* Sajti A Enikő: Az impériumváltások hatása a délvidéki magyarok társadalomszerkezetére

* Major Nándor: Jugoszlávia széthullása

* Varga Imre: A balkáni válságkezelés

* Balla Lajos hozzászólása

* Matuska Márton hozzászólása

* Tóth László: Ami az előadásokból kimaradt

* Balogh Tibor: Teljesebbé tenni

* Hódi Sándor Zárszó

* Szemerédi Magda: Jelenünk a múlt függvénye

 * Friedrich Anna: Volt egyszer egy ország