Volt egyszer egy ország

Utasi Jenő köszöntő szavai

Sok szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket. Külföldi vendégeink közül elsőként Varga Imrét, a HTMH főosztályvezetőjét és kedves feleségét; Jeszenszky Géza urat, az első szabadon választott kormány külügyminiszterét és kedves feleségét; Sajti Enikő tanárnőt, Balogh Sándor és Balogh Tibor urakat Szegedről, valamint a Szombathelyről érkezett vendégeinket. Továbbá köszöntöm Major Nándor urat, aki ma szintén előadónk lesz.

Amikor a volt Jugoszláviáról beszélünk, nem tudok érzelmi megilletődés nélkül szólni róla, hiszen több évig Horvátországban tanultam, katona is Horvátországban és Boszniában voltam, sok ismerősöm van ott.  Mint diák Boszniában töltöttem egy hetet falusi környezetben. Csodáltam azokat az embereket, akik annyira toleránsak voltak egymás kultúrája iránt. Akkor épült egy katolikus templom. Kérdezem, miből építik? Összefogott a muzulmán és a pravoszláv egyházközség, a hívők közösen építették a templomot. De fordítva is történt, amikor dzsámit építettek vagy pravoszláv templomot. És amikor kitört ez az utolsó jugoszláv háború, arra gondoltam, ha Horvátországban és Szlovéniában sor került is erre, Boszniában biztosan