TRIANON A MAGYARSÁG TUDATVILÁGÁBAN

Szerkesztette és a bevezető fejezetet írta:

HÓDI SÁNDOR

 

Stratégiai füzetek 3.

194 oldal

 

Kiadó: Széchenyi István Stratégiakutató és Fejlesztési Intézet.

Sorozatszerkesztő: Dr. Hódi Sándor.

Lektor: Dr. Hódi Éva

Nyomdai előkészítés: Dr. Hódi Sándor

Felelős kiadó: Utasi Jenő, Logos, Tóthfalu, 2003. június

Trianon a magyarság tudatvilágában címmel 2002. augusztus 31-én rendezte a Széchenyi István Stratégiakutató és Fejlesztési Intézet a Délvidék első Trianon konferenciáját Tóthfaluban a LOGOS – Magyar Szellemi Műhelyben.

A kollektív tudat nem csak szellemi örökség vagy lelki sajátosság, hanem hatalmi viszonyok függvénye. A trianoni csapást követően a magyar társadalomban kollektív tudatzavar lépett fel, amelynek következményeit a magyarság máig sem heverte ki. A trianoni trauma pszichológiai következményei ott vannak életvitelünkben, karakterjegyeinkben, gondolkodásmódunkban, életérzéseinkben. A nagy kataklizma utórezgéseit mindannyian ott érezzük zsigereinkben. Azok is, akik nem akarnak erről tudomást venni: úgy tesznek, mintha süketek és vakok lennének. Ők kiváltképpen szerencsétlenek.

A megváltozott történelmi körülmények bár nem orvosolták a bajokat, annyiban mégis új helyzetet teremtettek, hogy immár legalább beszélni lehet a trianoni döntés következményeiről, ami feltétele a szellemi-tudati felépülésnek. Az előadók közül többen rámutattak arra, hogy a megalázó békediktátum nemcsak magyar tragédia, hanem szerencsétlenség a térség egészének a fejlődésére nézve is.

 

TARTALOM

Címoldalak

Utasi Jenő üdvözlő szavai (5)

Hódi Sándor: Történelmi traumák a magyarság kollektív tudatában (5-14)

Csapó Endre: Trianon politikai gyökere (15-27)

Domonkos László: Mag hó alatt (28-40)

Gaál György: Délvidék - Vajdaság Trianonban (41-93)

Bakos István: Trianon kényszerzubbonyában (94-106)

Raffay Ernő: Nagy-Románia születése (107-151)

Szloboda János: Hogyan szanálni Trianont? (152-171)

Hódi Éva könyvbemutatója. 80 év kisebbségben (172-174)

Az előadók és hozzászólók listája (175)

Sajtóvisszhang (176-185)

A tanácskozás támogatói (186)

Tartalom (187)

Képmellékletek (198-194)