NEMZET ÉS HALADÁS

A magyarság helyzete a XXI. században

 

Szerkesztette, a bevezető fejezetet és a zárszót írta:

HÓDI SÁNDOR

 

Stratégiai füzetek 1.

192. oldal

Sorozatszerkesztő: Dr. Hódi Sándor.

Lektor: Dr. Hódi Éva

Kiadó: Széchenyi István Stratégiakutató és Fejlesztési Intézet.

Nyomdai előkészítés: Dr. Hódi Sándor

Felelős kiadó: Utasi Jenő

Logos, Tóthfalu, 2002. június

A sorozat egyes füzetei a Széchenyi István Stratégiakutató és Fejlesztési Intézet által szervezett tanácskozások anyagát, illetve az Intézetben készült elemző munkákat adják közre. Ez a kiadvány a 2002. május 25-i Nemzet és haladás. A magyarság helyzete a XXI. században c. tanácskozás anyagát tartalmazza.

A jövő a szellemi műhelyeké, az „autonómia-szigeteké”, amelyek a volt kommunista térségben a szükséges szemléletváltás legfőbb forrásai, ugyanakkor ihletői és mozgatói is az Európához való felzárkózási folyamatoknak.

A kötet tanúsága szerint a felzárkózás szempontjából hiba volt a kisebbségi autonómiatörekvések feladása. Azzal a hamis állítással szemben ugyanis, hogy  az autonómiák veszélyeztetik a térség stabilitását, a valóságban pont fordított a helyzet: a kisebbségek helyzetének rendezetlensége jelenti a feszültségforrást, a megoldást pedig – a területi revízió lehetősége híján  – éppen az autonómiák megadása jelentené.

A tanácskozáson megállapítást nyert, hogy létszükséglet a magyar közösségek önfenntartó képességének a fokozása, és ebben a vonatkozásban új alapokra kell helyezni az anyaországi támogatást.

 

TARTALOM

Címoldalak

Utasi Jenő szavai (5)

Hódi Sándor bevezető gondolatai (5-9)

Hódi Sándor: Kisebbségi sorskérdések a XXI. század elején (10-24)

Pecze Ferenc: Koronatanok a dunatáji országok alkotmánytörténeti forrásaiban (25-53)

Gereben Ferenc: A vajdasági magyarok nemzeti és kulturális identitása (54-80)

Egyed Albert: A magyar nemzeti közösségek művelődési stratégiája magyarországi nézőpontból (81-92)

Gubás Jenő: Mint oldott kéve... (93-107)

Hódi Éva könyvbemutatója. Hódi Sándor: Magyarok a forrongó Szerbiában (108-114)

Kocsis Mihály: A legvalószínűbb társadalmi kihívások a XXI. század oktató és nevelő tevékenységében (115-129)

Dudás Károly felszólalása (130-136)

Szloboda János felszólalása (137-142)

Gubás Ágota felszólalása (142-145)

Huszágh Endre felszólalása (145-148)

Balla Lajos-Laci felszólalása (149-151)

Borbély Imre: Levél a konferenciához (151-154)

Hódi Sándor: Zárszó (154-162)

Sajtóvisszhang (163-180)

Az előadók és hozzászólók listája (181)

A tanácskozás támogatói (182)

Tartalom (183)

Képmellékletek (185-191)