A MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Vélemények, elvárások, jogszabályok

 

Szerkesztette, a bevezető fejezetet és a zárszót írta:

HÓDI SÁNDOR

 

Stratégiai füzetek 2.

204. oldal

 

Kiadó: Széchenyi István Stratégiakutató és Fejlesztési Intézet

Sorozatszerkesztő: Dr. Hódi Sándor

Lektor: Dr. Hódi Éva

Nyomdai előkészítés: Dr. Hódi Sándor

Felelős kiadó: Utasi Jenő, Logos, Tóthfalu, 2002. június

Ez a kiadvány a 2002. jún. 22-i, A magyar nemzeti tanácsról szervezett megbeszélés anyagát tartalmazza, amelyre meghívást kaptak a pártok, az egyházak és a civil szervezetek képviselői, az értelmiségiek és jeles közéleti személyiségek. A kötetben helyett kapott a nemzeti kisebbségek jogairól szóló vonatkozó törvény és az elektori közgyűlés előkészítésének szabályzata is, továbbá a törvény fogadtatásával kapcsoltban a sajtóban megjelent különböző vélemények és elvárások.

A Magyar Nemzeti Tanács létrehozása a maga szellemi, erkölcsi és politikai kihívásaival korszaknyitó feladat az elszakított magyar nemzetrészek számára. A kommunista diktatúra összeomlása után 12 évvel elsőként a délvidéki magyarság találta szembe magát ezzel a feladattal. Azt, hogy mennyire sikerült a feladatot megoldani a jövő fogja megmutatni. Annak a számára azonban, aki szeretné tisztán látni a döntés előzményeit és körülményeit, ez a könyv megkerülhetetlen forrásmű.

 

TARTALOM

Címoldalak

Utasi Jenő üdvözlő szavai (5)

Hódi Sándor: Új korszak előtt (6-15)

Hódi Sándor: Technikai útmutató (16-18)

Korhecz Tamás előadása (19-31)

Várady Tibor előadása (32-40)

Szalma József: A vajdasági Magyar Nemzeti Tanács (41-62)

Páll Sándor hozzászólása (63-65)

Paksi Zoltán hozzászólása (65-66)

Szloboda János hozzászólása (66-69)

Balla Lajos-Laci hozzászólása (69-73)

Galambos László hozzászólása (73-74)

Torok Csaba hozzászólása (74-77)

Bálint Antal hozzászólása (77-79)

Korhecz Tamás (id.) hozzászólása (79-83)

Várady Tibor reflexiója az elhangzottakra (84-86)

Korhecz Tamás reflexiója az elhangzottakra (86-89)

Szalma József reflexiója az elhangzottakra (89-90)

Józsa László hozzászólása (90-96)

Gubás Jenő: A Magyar Nemzeti Tanács létrehozásának kérdése (97-99)

Bozóki Antal levele (99-102)

Kovács Mihály: A működőképes Magyar Tanácsért (103-109)

Miskolczi József: Hol lakik a boldogság? (109-112)

Hódi Sándor: Zárszó (113-116)

A kötetben szereplő előadók és hozzászólók listája (117-118)

Sajtóvisszhang (119-130)

Törvény a nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről (133-153)

Az elektori gyűlés munkájáról és szervezéséről szóló szabályzat (154-162)

A törvény fogadtatása (163-201)

A tanácskozás támogatói (202)

Tartalom (203-204)

Képmellékletek (205-211)