Magyar Nemzeti Tanács

 Szalma József reflexiója a hozzászólásokra

Ha szabad egy mondat erejéig, mégpedig a hatáskörökkel kapcsolatosan. Balla úr hozzászólására szeretnék reflektálni. Azt hiszem, hogy igen komoly, fontos dologra hívta fel a figyelmünket. A helyi önkormányzatról szóló szerbiai törvény sajnos nincs összhangban a Helyi Önkormányzatok Európai Cártájával, amelyet Strassbourgban 1985. október 15-én hoztak meg. Én is úgy gondolom, hogy ez a körülmény a nemzeti tanácsok és a helyi önkormányzatok működésében problémákat okoz majd, hatásköri vitákhoz vezethet.

Magammal hoztam ezt a szép kék könyvet, amelyet, azt hiszem mindenki egyre gyakrabban forgat. Ezzel kellene összhangba hozni a helyi önkormányzatokról szóló szerbiai és egyéb törvényt. Ha megengedik idézem a harmadik cikket. „A helyi önkormányzás a helyi önkormányzatoknak azt a jogát és képességét jelenti, hogy jogszabály keretek között a közügyek lényegi részt saját hatáskörükben szabályozzák és igazgassák a helyi lakosság érdekében.” Talán még emlékszünk az 1974-es alkotmányra, amelyben volt ilyesmi. Persze, nem minden úgy volt abban sem, ahogyan kellett volna, hogy legyen.

A negyedik cikk második bekezdésében ez áll: „A helyi önkormányzatok jogszabály keretek között teljes döntési jogosultsággal rendelkeznek minden olyan ügyben, amely nincs kivonva a hatáskörükből és bármely más közigazgatási szerv hatáskörébe sincs utalva.” Ergo, a nemzeti tanács működtetése és működése is. Amint azt a korreferátumban is kifejtettem, a tanácsnak helye kell legyen abban az önkormányzati rendszerben, amely európai profilú. Ami az önkormányzaté, az legyen az önkormányzaté, ami viszont a nemzeti tanácsot illeti, azt majd a törvény és a gyakorlat mutatja meg, hogy milyen hatáskörrel fog rendelkezni.

Köszönöm figyelmüket!