Magyar Nemzeti Tanács

 Páll Sándor hozzászólása

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Két-három mondatot szeretnék csak mondani. A VMDK többször foglalkozott a magyar nemzeti tanács megalakulásával kapcsolatos gondokkal, kérdésekkel, problémákkal, és úgy gondoljuk, hogy a magyar nemzeti tanácsot meg kell alapítani, azonban nem ezen a módon. Úgy gondoljuk, mivel úgyis lesznek általános választások szeptemberben (ha jól tudom), addig a 19. szakasz 13. bekezdése alapján meg kellene pontosan határozni, és szövetségi parlamentnek meg kellene  hozni a törvényt, hogy a nemzeti tanácsot hogyan kellene megalapítani.

A jelenlegi, tehát a 24. szakaszban előlátott választás akkor lehetett volna elfogadható, hogyha két-három-négy év áll még rendelkezésre az általános választásokig. Mi most nem eléggé demokratikus módon, tehát nem titkos választáson megválasztott nemzeti tanácsot akarunk létrehozni a 24. szakasz alapján. Ezt mi nem tudjuk elfogadni, és úgy gondoljuk, hogy az elnöki posztra kiírt választásokon Szerbiában (általános választásokról van szó, amelyen mindenkinek alkalma és kötelessége lesz megjelenni az urnák előtt), a legdemokratikusabb módon választhatjuk meg a nemzeti tanácsot.

Kételyeinket az is növeli, hogy a 24. szakasz utolsó bekezdése azt mondja, hogy 30 napon belül kellett volna kihirdetni ezt a miniszteri rendeletet. A miniszteri rendeletet azonban nem hirdették ki harminc napon belül. Most már a kilencvenedik, századik napnál vagyunk. Tehát törvényes módon miniszteri rendeletet már nem lehet kihirdetni. És én úgy gondolom, hogy itt most nem arról kellene vitatkozni, és nem arról kellene beszélgetni, hogy az ismertetett program alapján kinek hány elektora lehet, hogyan, milyen aláírás alapján stb. Ezt az egészet el kellene felejteni, és arra kellene összpontosítani a figyelmet, hogy a készülő törvényben mi szerepeljen, és a törvényt minél előbb hozza meg a szövetségi képviselőház.

Csak akkor tudunk pontosan eljárni, és csak akkor lesz mindenki számára demokratikus és politikailag elfogadható a tanács megválasztása, ha azt törvénnyel rendezzük. Annál is inkább, mivel a miniszter elmulasztotta, hogy harminc napon belül kihirdesse a törvényt. Ha jogállamban élünk, akkor nyilvánvalóan a miniszternek is vannak kötelezettségei, s ha elmulasztotta kihirdetni a törvényt, akkor bizony az alkotmánybíróságnál ez ellen panasszal lehet élni.

Tehát azt javaslom, hogy másban gondolkozzunk, másképpen, és ne azt próbáljuk megcsinálni, hogy ki hány képviselőt és milyen politikai erőt tud átmenteni, hanem tegyük igazzá, demokratikussá, szabaddá a választásokat a magyar nemzeti tanácsba, mert még egyszer hangsúlyozom, egy hónappal az általános választások előtt értelmetlen ily módon nemzeti tanácsot létrehozni. Hacsak nem azt akarjuk, hogy a már meglévő akarat megkövesedjen az elkövetkező négy évben. Számunkra ez politikai okokból nem fogadható el. Úgy gondoljuk, hogy általános választásokon, titkos választással kell a nemzeti tanácsot megválasztani. Ha csak két év múlva volnának a választások, vagy három év múlva, vagy más helyzetben lennénk, akkor ezt a módot is természetesen el tudnám fogadni, de itt alig egy hónap különbség lehet az elektorok útján megválasztott nemzeti tanács felállása között és az igazából demokratikus úton felálló nemzeti tanács esetleges megválasztása között.

Köszönöm szépen!