Magyar Nemzeti Tanács

Hódi Sándor

Technikai útmutató

Önök ma a kávészünetben valamennyien megkapják a Széchenyi István Stratégiakutató és Fejlesztési Intézet új könyvsorozatának, a Stratégiai Füzeteknek az első számát. Ez a kiadványunk a 2002. május 25-i, Nemzet és haladás. A magyarság helyzete a XXI. században c. tanácskozásunk anyagát tartalmazza. Intézetünk munkatempóját érzékelteti, hogy egy hónap sem múlt el a tanácskozás óta, és Önöket a kiadvánnyal már megajándékozhatjuk. Terveink szerint a Stratégiai Füzetek 2. száma a mai konferencia anyagát fogja tartalmazni, amelyet szeretnénk ugyanilyen gyorsan hozzáférhetővé tenni az érdeklődők számára. Ahhoz, hogy szándékunk megvalósulhasson, az Önök közreműködésére is szükségünk van. Az előadásokról és hozzászólásokról hangfelvételt készítünk. Megkönnyítenék munkánkat, ha előadásuk, felszólalásuk szövegét írásban leadnák vagy június 31-ig eljuttatnák hozzánk.

Amennyiben ez nem áll módjukban, nincs írott szövegük, intézetünk munkatársai – beleértve Utasi Jenő atyát is  – le fogják gépelni az itt elhangzottakat, és a szöveget elküldjük Önöknek korrektúrára, amit postafordultával szíveskedjenek visszaküldeni.

Ugyancsak a kiadvány szerkesztési megmunkálásának a megkönnyítése érdekében kérem Önöket, hogy felszólalásuk előtt gondosan töltsék ki a jelentkezési lapot. A jelentkezési lap első oldalán tüntessék fel személyi adataikat, a másik oldalra írják rá azokat a kulcsszavakat, amelyekről beszélni óhajtanak. Nemcsak a személyi adatokra, a kulcsszavakra is nagy szükségünk van, mert a hozzászólásokból nem mindig lehet kihámozni, hogy voltaképpen ki mit akart mondani. A tanácskozás folyamán óránként rövid kávészüneteket tartunk, ez alatt kitölthetik és átadhatják a jelentkezési lapokat, amelyeket megtalálnak itt az asztalon. A bevezető előadások elhangzása után a felszólalások a jelentkezési lapok átadási sorrendjében követik egymást. Kérem Önöket, hogy minden felszólaló fáradjon a mikrofonhoz és mutatkozzon be. Mi ugyan ismerjük egymást, de korántsem biztos, hogy a gépírókisasszony is azonosítani tud majd bennünket a hangunk alapján.

Továbbá kérem a felszólókat, hogy lehetőleg röviden, átgondoltan és tömören fogalmazzanak. Ha időnk engedi, inkább módot találunk az ismételt felszólalásra, mintsem hosszas eszmefuttatásokkal untassuk egymást.

Egy órakor ebédszünetet tartunk. Valamennyien a Utasi Jenő atya vendégei leszünk. Alkalmunk lesz megismerni a messze földön híres szakácsnőknek a főztjét, amitől bizonyára még kedvesebb emlékek fűzik majd Önöket intézetünkhöz. A hozzászólók számától függően ebéd után folytatjuk a megbeszélést. Nem szeretnénk a szót belefojtani senkibe se, de többen arra kértek, hogy a zárszót legkésőbb négy órára időzítsem, mások szerint háromkor még jobb lenne. Aki a játékszabályokat megszegi, kénytelen leszek figyelmeztetni.

És most kérem, hogy dr. Korhecz Tamás tartományi kisebbségügyi titkár tartsa meg bevezető előadását a Magyar Nemzeti Tanács létrehozásával kapcsolatos elméleti és gyakorlati kérdésekről.