Magyar Nemzeti Tanács

 Galambos László hozzászólása

Én abból indulok ki, hogy a törvény meg van hozva, és most a törvény szellemében kell eljárni. Idézőjelben, azt kell „szeretni”, amit lehetővé tesz. Jómagam szintén a választók listájának a híve vagyok, a titkos szavazásé, de a törvény elektorokat lát elő, és az elektorok megválasztása is lehetővé teszi a magyar választópolgároknak, a politikai pártoknak és a civil szervezeteknek a nemes versengést.

A titkos szavazás reálisan mutathatja a majd a magyar politikai erőviszonyokat. Ugyanakkor a magyar civil szervezetek és vezetőik is lemérhetik a közösségünkben élvezett tekintélyüket.

Az elektorok választása és az elektori rendszer lehetővé teszi, hogy a magyar nemzeti közösség minden része, rétege, csoportja biztosítsa jelenlétét a magyar nemzeti tanács megválasztásában.

Most először fog megtörténni, hogy Palánka, Bács, Titel, Nikince, Šatrince, és újvidéki remények szerint, más magyar kisközösségek is bekapcsolódnak a délvidéki magyarság közösségi életébe. Ez a magyar választók listája alapján biztos nem következne be, úgyhogy ezen a téren, ilyen szempontból ennek az elektori rendszernek egy kis előnyét is látom, habár nem kétséges, hogy a magyar választók listái és a titkos szavazás a legdemokratikusabb mód.

A kezdeményezést ezekben a környezetekben elfogadták, magukévá tették, egymás között beszélgetnek róla az emberek, kialakulóban van a hangulat, hogy az egyének, a csoportok álláspontja immár közösségi állásfoglalássá érlelődjék. Ez csak a kezdete annak a folyamatnak, hogy a közösségek életét, önszerveződését állandóan segítsük és támogassuk. És ebben segíthet sokat a magyar nemzeti tanács.