Magayar Nemzeti Tanács

Bozóki Antal levele

Utasi Jenőnek és Hódi Sándornak

 

Utasi Jenő úrnak! Dr. Hódi Sándor úrnak!

Tisztelt uraim, megtiszteltetéssel vettem meghívójukat, hogy vegyek részt a Széchényi István Stratégiakutató és Fejlesztési Intézet június 22-én Tóthfaluban megrendezésre kerülő tanácskozásán a Magyar Nemzeti Tanács létrehozásával kapcsolatos kérdések megbeszélésre.

Külön köszönöm baráti felkérésüket és Hódi Sándor hozzám intézett levelét. Sajnálattal közlöm, hogy nem tudok részt venni ezen a tanácskozáson.

A mai napon – az utolsó pillanatban ugyanis (végre) megjelent az Árgus 2001 évkönyve, és a könyvnek az Újvidéken megnyílt első (június 23-ig tartó) nemzetközi könyvfesztiválon való bemutatásával kapcsolatos kötelezettségeimet (amelyen még két másik, az idén megjelent könyvemmel is jelen vagyok) végül is nem tudtam összeegyezetni a tanácskozáson való (egész napos) részvétellel.

Hogy valamiképpen mégis jelen legyek, néhány mondatban kifejtem a Magyar Nemzet Tanács megalakulásával kapcsolatos véleményemet, és a mellékletben elküldöm Önöknek a nemzeti kisebbségek jogairól és szabadságairól szóló törvény 2002. február 26-ai elfogadása után megjelent írások, cikkek, álláspontok gyűjteményét, amelyben megtalálhatók a MNT megalakulásával kapcsolatos álláspontok is.

Gondolom, hogy a melléklet hozzájárulhat a téma jobb áttekintéséhez, a különböző álláspontok megismeréshez. Egyúttal hozzájárulásomat adom - amennyiben erre igény tartanak - hogy a mellékletet teljes egészében vagy kivonatosan közöljék a Intézet Stratégiai Füzetek c. kiadványában.

Rátérve a MNT megválasztásával kapcsolatos témára, sajnos azt kell mondanom, hogy szkeptikus vagyok. Rasim Ljajić szövetségi kisebbségügyi miniszter a Danas című napilap mai számának Kisebbségek című mellékletében (3.oldal) ezt nyilatkozta: - Létezik egy világos Szabályzat a nemzeti tanácsok megválasztására és tudni való, hogy ki vehet részt a választásokon...

Ebből a nyilatkozatból arra lehet következtetni, hogy a Minisztérium elfogadta a nemzeti tanácsok megválasztására vonatkozó szabályzatát, amely hozzánk, kisebbségi civil szervezetekhez még csak el se jutott... A Szabályzat is úgy készült tehát, ahogyan a törvény: suba alatt.

Emlékeztetőül mondom csak el, hogy a nemzeti kisebbségi tanácsok megválasztásával kapcsolatos álláspontjaimat a kisebbségi törvény elfogadása előtt és után is, továbbá a nemzeti tanácsok megválasztásával kapcsolatos szabályzat ismertetése kapcsán már kifejtettem (Családi Kör, 2002. április 25, 15. oldal és Magyar Szó, 2002. április 25., 7. oldal) és nincsen okom ezek megváltoztatására.

Az előállt helyzeten nehéz bármit is változtatni, mert a kisebbségi törvény valójában már rendelkezik a nemzeti tanácsok megválasztásának módjáról, a Szabályzat pedig csak annak a további technikai részleteit tartalmazza. Ljajić úr, az említett interjúban ki is jelentette: – A Minisztérium és az állam szerepe tisztán technikai lesz, szolgáltatást nyújt az első elektori közgyűlésnek. Változtatni a nemzeti tanácsok megválasztásának módját sajnos csak a törvény módosításával lehetne.

 

Mi a teendő?

1. Elfogadni a MNT törvény szabta megválasztásának módját.

Ez a lehetőség mindenképpen favorizálja a VMSZ-t, és eleve domináns szerepet biztosít neki. Ez felveti annak a veszélyét, hogy a többi vagy néhány vajdasági magyar párt esetleg nem vesz részt az elektori gyűlésen (amit a VMDP és a KDEM már jeleztek is).

Figyelembe véve ezt a lehetőséget (és a KDEM Mi lesz veled Magyar Nemzeti Tanács? június 9-i közleményét, valamint egyéb körülményeket), az Árgus a MNT ilyen módon való megválasztásában nem kíván részt venni.

2. A VMSZ elfogadja a MNT-nak a nyilvántartott (bejegyzett) pártok, civil szervezetek és a vajdasági magyarság csúcsintézményeinek képviselőiből paritásos alapon összeállított megválasztási módját, amelybe mindegyik egyetlen képviselőt adna, azzal, hogy a MNT vezetősége nem kerülhetne ki egyetlen párt tagjai közül sem. Ez a változat a VMSZ számra valószínűleg nem elfogadható, mert ezzel elvesztené vezető pozícióját.

E két lehetőséget kell mérlegelni, és a vajdasági magyarságot érintő következményeinek figyelembe vételével kell mindegyik érdekelt/érintett szervezetnek eldöntenie, hogy milyen álláspontot foglal el.

Álláspontunk szerint szükség van a MNT-ra, de nem egypártira, hanem olyanra, amely a lehető légszélesebben ki tudja fejezni, illetve képviselni tudja a vajdasági magyarság minden rétegének érdekeit.

A MNT megválasztásának minden, nem demokratikus úton való elodázása óriási károkat okoz (és okozott már eddig is) a vajdasági magyarságnak, aminek következményeiért azoknak kell vállalniuk (és nem csak vállalniuk, hanem viselniük) is a felelősséget, akik a hatalmi pozícióikat őrzik.

Kérem Önöket, hogy fogadják el igazoltnak kimaradásomat.

Javaslom, hogy a (munka)programok zsúfoltsága miatt esetleg előzőleg (szóban vagy E-mail által) egyeztessük tervezett tevékenységeinket, akkor talán kevesebb kimaradásra kerül sor.

Őszintén kívánom, hogy tanácskozásuk járjon sikerrel. Egyúttal javasolom, hogy a tanácskozásról készüljön egy felhívás a pártokhoz, hogy a MNT megalakulásával kapcsolatos álláspontjaikat mielőbb hangolják össze és alakítsanak ki egy egységes, közös, minimális programtervezet, amely tartalmazná a vajdasági magyarság helyzetének javítására vonatkozó követeléseket, s amelyet utólag minden szervezet esetleg megvitatna, elfogadna és képviselne is.