Dr. HÓDI SÁNDOR

 szakmai életrajza

 

 

SZEMÉLYI ADATOK

Családi állapot: nős 

Nemzetiség: magyar

Születési dátum: 1943. október 31.

Születési hely: Nagytószeg (ma: Novi Kozarci)

Szülők: Hódi József, Szőregi Anna

Házastárs: Dr. Pálvölgyi Éva, magyar-orosz szakos tanár, könyvtárvezető

Gyermek: Dr. Hódi Éva Tünde, orvos, pszichiáter

 

ISKOLÁK

1951–1958

Általános iskola, Kisorosz

1959–1963

Második Vegyes Főgimnázium, Nagybecskerek

1963–1965

Újvidéki Egyetem, Természettudományi és Bölcsészettudományi Kar

1967–1972

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Budapest 

 

KÉPZETTSÉG RÖVID ISMERTETÉSE

1972

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. Okleveles klinikus pszichológus

1974

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. Bölcsészettudományok doktora. (Summa cum laude)

1975

Zágrábi Tudományegyetem. Pszichológiai tudományok doktora (Dr. sci.)

2001

A Magyar Tudományos Akadémia Köztestületi tagság

 

SZAKMAI TAPASZTALAT

1975–1980

POTISJE Szerszámgépgyár és Öntödék. Ada

Beosztás: Üzempszichológus

Tevékenységi kör: 

1.      Pályaalkalmassági vizsgálatok 

2.      Balesetveszély

3.      Hatékonysági igény és társadalmi mobilitás

 

1980–1994, 2004-

Egészségház, Ada

Beosztás: Klinikai pszichológus

Tevékenységi kör:

1.      Pszichológiai tanácsadás

2.      Személyiségvizsgálatok

3.      Szakértői véleményezés

4.      Pszichoterápia

 

1989–1991

Institutio Selye-Szabó: Stress, Ars et Scientia. Ada

Beosztás: Igazgató

Tevékenységi kör:

1.      Az Intézet vezetése

2.      Tudományos tanácskozások rendezése

3.      Stresszkutatás

 

1994–1995

II. Helyi Közösség. Ada

Beosztás: Titkár

Tevékenységi kör: 

1.      A helyi önkormányzatok szerepének vizsgálata 

2.      Kistérségek fejlesztése

3.      Közösségszervezés 

 

1997–2001

Szabadfoglalkozású tudományos kutató

Tevékenységi kör: 

1.      Régiókutatás 

2.      Kisebbségkutatás 

3.      Etnopszichológia

4.      Tömeglélektani vizsgálatok

5.      Családkutatás

 

2001-től

Széchenyi István Stratégiakutató és Fejlesztési Intézet, Tóthfalu

Beosztás: Igazgató 

Tevékenységi kör: 

1.      Az intézet vezetése 

2.      Programszervezés 

3.      Tudományos kutatások

4.      Kiadói tevékenység

 

2003-2006

Bólyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium, Zenta

Beosztás: Pszichológus 

Tevékenységi kör: 

1.      Oktatás

2.      Tehetséggondozás

3.      Közösségszervezés

4.      Személyiségfejlesztés

 

KÜLFÖLDI TANULMÁNYOK 

1968–1974

Eötvös József Kollégium, Budapest

1974–1975

Heim Pál Gyermekkórház, Budapest 

1994–1996

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged 

1996–1997

Balázs Ferenc Intézet, Budapest 

 

EGYÉB SZAKIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉG

1.      Társadalmi beilleszkedési zavarok

2.      Önkárosító magatartásformák, öngyilkosság 

3.      Nemzetkarakterológia

4.      Politikai pszichológia

5.      Etnopszichológia 

6.      Identitáskutatás  

7.      Családkutatás 

 

SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAGSÁG 

1.      Hírmondó 

2.      Létünk 

3.      Régió 

4.      Magyar Kisebbség 

5.      HÍD

 

ÖNÁLLÓ MUNKÁK

1.      LÉTÉLMÉNY ÉS VALÓSÁG. Forum Könyvkiadó Újvidék, 1978

2.      A MEGHÍVOTT HALÁL. Tanulmány az öngyilkosságról. Forum     Könyvkiadó. Újvidék, 1979

3.      PSZICHOLÓGIA ÉS IDEOLÓGIA. Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó. Újvidék, 1981

4.      MAGATARTÁSFORMÁK ÉS TÁRSADALMI VISZONYOK. Forum Könyvkiadó. Újvidék, 1983

5.      ILLÚZIÓK NÉLKÜL. Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó. Újvidék, 1985

6.      TÁJ ÉS LÉLEK. Forum Könyvkiadó. Újvidék, 1989

7.      ÖNMAGUNK VÁLLALÁSA. Cikkek, tanulmányok. Ada - 1991

8.      A VMDK programja. Ada, 1991.

9.      A NEMZETI IDENTITÁS ZAVARAI. TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SOROZAT. Forum Könyvkiadó. Újvidék, 1992

10.    MAGYAR AUTONÓMIA. A VMDK állásfoglalása az önkormányzatról. LOGOS, Tóthfalu, 1992

11.    KISEBBSÉGI LÉTÉRTELMEZÉSEK. Balaton Akadémia könyvek. Balatonboglár - 1997

12.    JUGOSZLÁVIA BOMBÁZÁSA. Lélektani és politikai reflexiók. Háborús napló. LOGOS, Tóthfalu, 1999

13.    A LÉLEK ÚTVESZTŐI. Pszichológiai esszék. Logos, Tóthfalu, 2000 

14.    LÉGÜRES TÉRBEN. TÍZ ÉVI KÜZDELEM A DÉLVIDÉKI MAGYARSÁGÉRT. LOGOS, Tóthfalu, 2000

15.    MAGYAROK A FORRONGÓ SZERBIÁBAN. LOGOS, Tóthfalu, 2002

16.    NEMZETI ÖNKÉP. Régiókutatás. Interetnikus kapcsolatok a Duna-Tisza-Maros-Körös eurorégióban. LOGOS, Tóthfalu, 2004

17.    KI KICSODA 2004. Vajdasági magyar közéleti lexikon. Logos Grafikai Műhely. Tóthfalu, 2006

18.    KÖSZÖNÖM, DRÁGÁM! Szerelem, szex, házasság a Vajdaságban. Házastársi konfliktusok pszichológiai és családszociológiai vizsgálata. Forum Könyvkiadó. Újvidék, 2006

19.    A TUDÁS HATÁRAI. Töprengések az emberi lélekről. Forum Könyvkiadó. Újvidék, 2007

20.    Mi fán terem a nemzetstratégia? Széchenyi István Stratégiakutató és Fejlesztési Intézet - Vajdasági Magyar Művelődési Intézet.Tóthfalu-Zenta, 2007

 

 

KÖNYVRÉSZEK, SZERKESZTETT KIADVÁNYOK  

1.      DETE  I NEZGODE. A GYERMEK ÉS A BALESETEK. Savetovanje, Subotica, 1975. Šandor Hodi: Ličnost deteta u nastradalog u saobraćaju. (22-26. o.) Hódi Sándor: A balesetveszély személyiségi háttere (210-214. o.)

2.      MAGYAROK JUGOSZLÁVIÁBAN. A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének évkönyve, 1990. Újvidék, 1990. (Hódi Sándor: A VMDK és a hétfejű sárkány, 25-32. o)

3.      ÚTKERESÉS A JÖVŐBE. Tanácskozás Kufstein várában 1990. szept. 22-23.. Ausztriai Magyar Egyesületek Szövetsége. 1990. (Hódi Sándor: A vajdasági magyarság helyzete és kilátásai, 59-68. o.)

4.      SOKÁIG ÉLTÜNK NÉMASÁGBAN. Szerkesztette: Hódi Éva 1991. A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének évkönyve. Ada, 1991. (Dr. Hódi Sándor: Kisebbségi létünk új távlatai. Európai kitekintő, 84 - 93. o.)

5.      Szűkülő vagy táguló horizontok? Magyarok a változó világban. Szerkesztette: Lisztóczky László. Felelős kiadó: B. Szabó Péter és Saáry Éva. SMIK, Zürich-Eger, 1992. (Hódi Sándor: Pszichoterror 1991.  Jugoszláviai helyzetelemzés. 100–110. o.)

6.           MAGYARSÁG ÉS EURÓPA. Nemzetpolitikai szemle 1992. Esélyek és remények a Kárpát-medencében. Szerkesztő: Apró István (Hódi Sándor: Új szerveződés. A Közép-Európai Népcsoportok Fóruma, 128-144. o.

7.      ESÉLY A MEGMARADÁSRA. A VMDK  évkönyve. Szerkesztette: Hódi Éva. Ada, 1992 (Dr. Hódi Sándor Szempontok a Magyar autonómia-tervezet vitájához, 27 - 32. Vajdasági magyar autonómia , 81 - 84. o., Választások Vajdaságban, 130 - 137. o.)

8.      Schlett István: Kisebbségnézőben. Beszélgetések és dokumentumok. Interjú. Kossuth Könyvkiadó, 1993. (Vajdaság – Növekvő esélyek – növekvő veszélyek, avagy az átalakulás paradoxona, 6. 54 – 72. oldal.)

9.      A BALKÁNI POKOLBAN . A VMDK évkönyve. 1993. Szerk.: Hódi Éva és Hódi Sándor. Ada, 1994. (Dr. Hódi Sándor: Túl kell lépni a régi sémákon, 64 - 67. o., Nemzeti közösség - közösségi elkötelezettség, 75 - 77. o., Látogatóban  Svédországban, Ausztráliában.)

10.        MADJAROJ (HUNGAROJ) EN VOJVODINO. Redaktis: Kabók István Budapesto, 1994. (d-ro Sándor Hódi: Memorando pri la autonomio de la hungaroj)

11.       25 éves a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok. ADA, 1995. október 12., 13.. Szerkesztő: Hódi Éva. Szarvas Gábor Egyesület. Ada, 1995. (Hódi Sándor A nyelv és lélek tájainkon, 63-68. o.)

12.       A MAGYAR SZÓ 1996. évi naptára. Szerkesztőbizottság: Fehér István, G. Keszég Valéria, Németh Zoltán (Dr. Hódi Sándor: Mitől rossz a vajdasági magyarság közérzete? 79 – 83. o.)

13.       NEMZETSRATÉGIA A HARMADIK ÉVEZRED KÜSZÖBÉN. Magyarok IV. Világkongresszusa, 1996.. Szerkesztette: Kurucz Gyula. (Hódi Sándor: Tézisek egy új nemzeteszmény megteremtéséhez, 60-7.o.)

14.      BAROMÉTER. Az ex – YU magyar közérzeti irodalom antológiája. Válogatta és szerkesztette: Dr. Székely András Bertalan. Logos, 1997. (Hódi Sándor: A pszichózisok és öngyilkosságok területi és etnikai megoszlása Vajdaságban, 117 – 132.)

15.      MAGYAR JÖVŐKÉP. Egy minőségi magyar paradigma. Szerkesztette: Borbély Zsolt és Péntek Imre.  Kiadja a Magyarok Világszövetsége és a Vörösmarty Társaság 1997. (Hódi Sándor előadása, 49 – 54.)

16.       MINORITES RESEARCH. A COLLECTION OF STUDIES BY HUNGARIAN AUTHORS. Edited by Győző Cholnoky. Translated by Ervin Dunay. Lucidus Kiadó, Budapest 1999 (Sándor Hódi: Regional esearch: Report on a Comparative Investigation , 19-23. o.)

17.      Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok. ADA 1998. október 8., 9., 10.. Szerkesztő: Hódi Éva. Szarvas Gábor Egyesület, Ada, 1999.( Hódi Sándor: A tudat és lelkiállapot nyelvi vetületéről, 17-29. o.)

18.       A MAGYAR SZÓ 2002. évi naptára. Szerkesztő: Gyarmati József. (Hódi Sándor: A humor mentális szerepéről és közösségszervező erejéről,  99 – 105. o.) Újvidék, 2001

19.        Nyolcvan év kisebbségben. Válogatás az MVSZ JOT által a millennium tiszteletére meghirdetett pályázat legjobb munkáiból. Szerkesztette: Hódi Éva (Bevezető: Dr. Hódi Sándor, 3 - 14. o. ) Logos, 2002, Tóthfalu.

20.         A STÁTUSTÖRVÉNY. Dokumentumok, tanulmányok, publicisztika. Szerkesztette:. Kántor Zoltán. Teleki László Alapítvány. Budapest, 2002. (Dr. Hódi Sándor: Állampolgárság vagy státustörvény?  412 – 415. o.)

21.          A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI A VAJDASÁGBAN. Sorozatszerkesztő: Dr. Ribár Béla. VAJDASÁGI MAGYAR TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Újvidék, 2003. (Hódi Sándor: A pszichológia jövőképe, 123 – 126. oldal)

22.         VOLT EGYSZER EGY ORSZÁG. Jugoszlávia létrehozása és széthullása. Stratégiai füzetek 5. Sorozatszerkesztő: Dr. Hódi Sándor (Hódi Sándor: Volt egyszer egy ország). Logos Grafikai Műhely. Tóthfalu, 2003

23.       A RÉGIÓK EURÓPÁJA. A Duna-Körös-Maros-Tisza eurorégió jelene és jövője. Stratégiai füzetek 4. Sorozatszerkesztő: Dr. Hódi Sándor (Hódi Sándor: Kiskapu a fejlett világra, 5-17. o.) Logos Grafikai Műhely, Tóthfalu, 2003.

24.       TRIANON a magyarság tudatvilágában. Stratégiai füzetek 3. Sorozatszerkesztő: Dr. Hódi Sándor. (Hódi Sándor: Történelmi traumák a magyarság kollektív tudatában, 5-14. o.) Logos Grafikai Műhely. Tóthfalu, 2003

25.       A MAGYAR NEMZETI TANÁCS. Vélemények, elvárások, jogszabályok. Stratégiai füzetek 2. Sorozatszerkesztő: Dr. Hódi Sándor (Hódi Sándor: Új korszak előtt, 6-18.o.) Logos Grafikai Műhely. Tóthfalu, 2002

 26.       NEMZET ÉS HALADÁS. A magyarság helyzete a XXI. században Stratégiai füzetek 1. Sorozatszerkesztő: Dr. Hódi Sándor (Hódi Sándor bevezető gondolatai, 5-9. o., Kisebbségi sorskérdések a XXI. század elején, 10-14.o.) Logos Grafikai Műhely. Tóthfalu, 2002

27.        SORSKÉRDÉSEINK. Szerkesztette: Sebestyén Imre. A Magyar szó kiadása. Újvidék, 2003. (Dr. Hódi Sándor: A kisebbségi önszerveződés esélyei, 203 – 209. o.)

28.             HATÁROK SZABDALTA KÖZÉRZET. Antológia az Aracs folyóirat írásaiból 2001-2004. Szerkesztette: Gubás Ágota (Hódi Sándor: Zavarodott nemzettudat, 35-39. o.)

29.         Túlélő falvak. Gondok és tervek a Kárpát-medencében. Erdélyi Könyv Egylet. Szerkesztők: Dávid Gyula (Kolozsvár), Veress Zoltán (Stockholm) EKE, 2005. (Hódi Sándor: A magyar falvakról és a nemzetstratégiáról - szülőfalum szemszögéből, 233-251. o.

30.        A MAGYAR SZÓ 2006. évi naptára. Újvidék, 2006 novembere. Gruik Ibolya interjúja Dr. Hódi Sándorral (A szinglik és az   emancipáció)

31.        DÉLVIDÉK / VAJDASÁG. TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2007. (Hódi Sándor: Töprengés a pszichológia elméleti és gyakorlati kérdéseiről, 190-206. o.)

 

 

KÖZÖSSÉGI TEVÉKENYSÉG

Vezetői tisztségek 

1990–1994

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének alelnöke

1991-től

a Közép-európai Népcsoportok Fórumának elnöke 

1992–2000

Az MVSZ elnökségi tagja 

1993–2000

A Vox Humana alapítója és szervező bizottságának elnöke 

1994-től

A Magyarok Világszövetsége Jugoszláviai Országos Tanácsának alapítója és elnöke 

1994–1998

A Vajdasági Magyar Szövetség elnökségének és tanácsának tagja 

1996–2000

Az MVSZ Kárpát-medencei Régiójának alelnöke 

2002-től

a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács tagja

 

Tagsági viszony 

- Semmelweis Orvostudományi Egyetem Baráti Köre 

- Worldwide Hungarian Medical Academy 

- Eötvös Kollégium Baráti Köre 

- Jugoszláviai Magyar Művelődési Szövetség 

- Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület 

- Anyanyelvi Konferencia

- Magyar Szellemi Védegylet 

- Háborúellenes Központ 

- Vadvirág Hagyományápoló Kör 

- Hunyadi Szövetség

 

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK 

-  Kisorosz. Oklevél

- Üzenet-díj. 1986

- Együttélés emlékérem, 1995

- Berzsenyi-díj. 1998 

- Kemény Zsigmond-díj. 2001 

- Bethlen Gábor-díj. 2002

- Szarvas Gábor-díj, 2007