MEGHÍVÓ

A SZÉCHENYI ISTVÁN STRATÉGIAKUTATÓ ÉS FEJLESZTÉSI

 INTÉZET

tisztelettel meghívja Önt az

AUTONÓMIÁK ÉS DECENTRALIZÁCIÓ KÖZÉP-EURÓPÁBAN

c.  tanácskozásra

A tanácskozás időpontja: 2005. október 22. (szombat)

A tanácskozás helyszíne: Logos, Tóthfalu, Zlatibor u. 4.

 

A tanácskozás témája

A határon túli magyar szervezetek közvetlenül a rendszerváltást követően kijelölték azt az utat, amely szavatolja a magyar nemzeti közösségek megmaradását. Ez a stratégia egy többszintű autonómia felépítésében fogalmazódott meg. A szervezetek programba iktatásával ez a távlati cél szinte zsinórmértékévé vált a kisebbségpolitikának. Ma is, 15 év multán, minden politikai tettet ehhez mérünk: közelebb jutunk-e általa a belső önrendelkezés gyakorlásához, a területi és személyi elvű autonómia, illetve a különleges státusszal felruházott helyi közigazgatás megvalósulásához.    

A jövő Európájának az alapelve az autonómia elvén nyugszik: minél nagyobb kompetenciát biztosítani az önkormányzatoknak a központi hatalom rovására. Miközben az államok hatáskörének egy részét az EU veszi át, más része a helyi hatóságok, illetve a történelmi és területi feltételekkel rendelkező nemzeti közösségek illetékességi körébe kerül. Ez az alapvető irányelv függetlenül attól, hogy mekkora akadályok tornyosulnak előtte. Ezzel együtt a XX. század közepétől Nyugat-Európában jelentős mértékű decentralizáció ment végbe, amelynek eredményeként a (helyi) települések különböző kedvezményekhez, jogkörhöz, javakhoz jutottak. Sajnos ez a folyamat az egykori szocialista országokban elmaradt. Ezekben a decentralizáció és regionalizálás helyett a központi hatalom és a nemzeti türelmetlenség erősödött. Ám előbb-utóbb ezeknek az államoknak is meg kell barátkozniuk a decentralizáció és az autonómiák gondolatával.

A tanácskozás célja

Hol tartunk? Meddig jutott el térségünkben a decentralizációs folyamat? Milyen eredményeket értünk el az autonómia megvalósításában? Milyen jövő vár térségünkre és az itt élő nemzeti közösségekre?

A tanácskozás célja, hogy tájékozódjunk azokról a nemzetközi megállapodásokról, folyamatosan tágított jogi keretekről, amelyek hozzájárulhatnak a belső önrendelkezés különböző formáinak megvalósításához akár területi autonómiák, akár más közösségi önkormányzati formák útján. Milyen konkrét szerepet vállalhatnak ebben a folyamatban a civil szervezetek, egyházak, pártok, szellemi műhelyek, szakértők, értelmiségiek?

A tanácskozáson ezekre, és más hasonló kérdésekre keressük a választ.

 

Utasi Jenő                                                            Dr. Hódi Sándor

a LOGOS megbízott igazgatója                 a Stratégiakutató Intézet igazgatója