Magyar Szellemi Műhely

SZÉCHENYI ISTVÁN STRATÉGIAKUTATÓ ÉS FEJLESZTÉSI INTÉZET

 

IFJÚSÁGKUTATÁS 

Komplex társadalmi program az ifjúság testi és lelki egészségének megőrzése érdekében

 

Szakmai tanácskozások

A rendszerváltás, az ország széthullása és az esztelen háborúk után tapasztalható értékzavar miatt igen sok fiatal elveszettnek érzi magát a mind bonyolultabbá váló, egyre kevesebb támpontot nyújtó társadalomban. A szociális normák gyengesége vagy határozatlansága gyakran önértékelési zavarban, beilleszkedési nehézségekben, önkárosító magatartásban ölt formát. A megrendült önértékelésű és személyiség-struktúrájú fiatalok problémáira tanácskozások szervezésével szeretnénk felhívni a közvélemény figyelmét.

Tudományos vizsgálatok

A régióban zajló politikai és gazdasági folyamatok szocializációs hatása ma még kevéssé ismeretesek számunkra. Tény azonban, hogy a fiatalság alkoholizmusba és drogfogyasztásba taszított kilátástalansága a térség egyik legnagyobb gondja. Intézetünk felméréseket szervez a fiatalok lelki-egészségügyi helyzetének feltárására, amelynek keretén belül megbízható adatokhoz kívánunk jutni a káros szenvedélyek – alkohol, drog, dohányzás – jelenlétére, méreteire, terjedésének dinamikájára vonatkozóan.

Csoportfoglalkozások

Nem elég a káros szenvedélyekbe menekülő, megrendült önértékelésű és személyiség-struktúrájú fiatalokat számba venni. Ahhoz, hogy mély és hathatós megoldást találjunk problémáikra, csoportfoglalkozásokat kívánunk szervezni számukra szakemberek bevonásával. A terápiás csoport, mint az általános szociális rendszer része, meghatározott humán értékek közvetítése révén alkalmas lehet arra, hogy helyreállítsa vagy megszilárdítsa az egyének megrendült szociális identitását. 

Pszichológiai felkészítés a változásokra

A kommunikációs eszközök a fiatalok felé egy csillogó nyugati életstílust közvetítenek. Ennek fényében a való élet küzdelme és nyomorúsága sokszor fájdalmas és elviselhetetlen számukra. Más szóval a fiatalok nincsenek tisztában a tényleges változás összetettségével, az átmenet elhúzódó jellegével, legkevésbé saját feladat- és szerepkörükkel. Ennél fogva boldogtalannak érzik magukat, frusztráltak, nem tudnak élni a változás lehetőségeivel. Térségünk és nemzetünk jövője szempontjából kulcsfontosságú a fiatalok pszichológiai felkészítése a változásokra.

Korunk pszichológiai paradoxona

Nem csak a fiatalok érzik elveszettnek magukat, a felnőtteknél is súlyos konfliktus feszül a jövőről szőtt álmok és a nyomasztó mindennapok között. A kommunizmusban nevelkedett emberek függetlenséget, szabadságot, jólétet szeretnének, ugyanakkor megrettenek a változásoktól, a verseny megjelenésétől, az elszabaduló áraktól, munkaerőpiactól, a térítéses szolgáltatásoktól. Egyfelől kárhoztatják a régi rendszert, másfelől azt szeretnék, ha az autonóm életszervezés helyett továbbra is az állam viselne róluk gondot.

 

Ismeretterjesztés

Az Intézet által szervezett ifjúsági programok keretében szeretnénk tudatosítani, hogy a jóléti társadalom létrehozása nem lehetséges kész modellek átvételével. A demokráciához nem elég a politikai szabadság elnyerése, az új helyzetben való élni tudáshoz és boldoguláshoz a mentális és társadalmi viselkedés megváltozása is szükséges. A jövő mindenki részéről autonóm élettapasztalatokon nyugvó pszichológiai fejlődést igényel.

 

LOGOS

Magyar Szellemi Műhely

SZÉCHENYI ISTVÁN

STRATÉGIAKUTATÓ ÉS FEJLESZTÉSI

INTÉZET